Sunday, February 9, 2014

ဝဋ္ရိွသမ်ွေက်ပါေစ

ဝဋ္ရိွသမ်ွေက်ပါေစ

အိမ္ျပန္ခ်ိန္ အိမ္ေပ်ာက္တဲ့ဘဝေတြ

ပ်ိဳးခ်ခ်ိန္ လယ္ေပ်ာက္တဲ့ဘဝေတြ

ေအးစက္ခ်ိန္
အေႏြးမဲ့တဲ့ဘဝေတြ

ေမွာင္မိုက္ခ်ိန္
အလင္းမရတဲ့ဘဝေတြ

ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္
စစ္ျဖစ္တဲ့ဘဝေတြ

ပဲေလွာ္ၾကား
ဆားညွပ္တဲ့ဘဝေတြ

ေၾသာ္ ဝဋ္ရိွသမ်ွေက်ပါေစ

No comments:

Post a Comment