Monday, December 23, 2013

လြတ္လပ္ေရးေန႔

လြတ္လပ္ေရးေန႔
------------------

ဒီလြတ္လပ္ေရးအတြက္
အသက္မ်ားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ရတယ္
ဒီလြတ္လပ္ေရးအတြက္
ေသြးေခ်ြးမ်ားစြာ
ေျမက်ခဲ့ရတယ္
'ဒါတို႔ႏိုင္ငံ'လို႔ေျပာႏိုင္ဖို႔
သူတို႔ဘဝေတြ ရင္းႏွီးခဲ့ရတယ္
ဒီအလံ တိုင္ထိပ္ေရာက္ဖို႔
တိုက္ပြဲတိုင္းမွာ အရိုးေတြပံုခဲ့တယ္
ဒီလြတ္လပ္ေရးက ကံစမ္းမဲေပါက္ခဲ့တာ မဟတ္ဘူး
လမ္းသြားရင္း ေကာက္ရတာ မဟုတ္ဘူး
သခၤ် ိဳင္းေတြက ေမာ္ကြန္းမွာရိွတယ္
ဒီလြတ္လပ္ေရးက အရင္းအႏွီးမ်ားတယ္


No comments:

Post a Comment