Saturday, October 27, 2012

အခ်ိန္တစ္ခုကို ေစာင့္ဆိုင္းပါ

အကယ္၍မ်ား-
သင့္လုပ္ရပ္ေတြက မွန္ကန္ေနတယ္
သင့္ရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကလည္း မွန္ကန္ေနတယ္
သင့္ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ကလည္း မွန္ကန္ေနတယ္
သို႔ေပမယ့္ အေျခအေနက အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္ဘူးဆိုလွ်င္
ထိုလမ္းကို သင္ဆက္ေလွ်ာက္ပါ။ ေနာက္ၿပီး အခ်ိန္တစ္ခုကိုေစာင့္ဆိုင္းပါ
ထိုအခ်ိန္က သင့္လုပ္ရပ္ေတြ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပမည့္အခ်ိန္
ေလာကရဲ႕ အမွန္တရား မေျပာင္းလဲဘူးဆိုတာ ျပသမည့္အခ်ိန္-
ထိုအခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းပါ။


No comments:

Post a Comment