Saturday, October 27, 2012

လဲက်ျခင္းသည္ ရံႈးနိမ့္ျခင္းမဟုတ္

လဲက်မႈဟာ ရႈံးနိမ့္မႈတစ္ခု ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လိမ့္မယ္ ဒါေပမယ့္ ဘ၀ဆံုးမႈေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
စိတ္လုိက္မာန္ပါ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာလည္း ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ရဖို႔ အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ဘူး။
ေအာင္ျမင္ဆိုတာက မိမိရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ကို မမိွတ္မသုန္စိုက္ၾကည့္ၿပီ ေရာက္ေအာင္သြားျခင္းပဲျဖစ္လိမ့္မယ္။

No comments:

Post a Comment