Thursday, August 9, 2012

တိုးတက္ေခတ္မီျခင္းဟုဆိုရာတြင္

လူမ်ိဳးတိုင္း ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေျပာအဆို အေနအထိုင္မ်ား ကိုယ္စီရိွ
ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ျမန္မာ့ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ အေနအထိုင္ အေျပာအဆိုမ်ား
ရိွသည္။ ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမည္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္း၏
တာ၀န္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ေျပာင္းလဲ ျခင္း အေျခအေနေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားႏွင့္ အတူ အရာရာ
တိုင္းကလည္း ေျပာင္းလဲၿပီးတိုးတက္ခေတ္မွီလာသည္။ တိုးတက္သည္ ေခတ္မွီသည္
ဆိုရာတြင္ မည္သည့္အရာေတြ တိုးတက္၍ေခတ္မွီသင့္သလဲဆိုေတာ့ စဥ္းစားဖို႔လိုပါသည္။
တိုးတက္ေခတ္မွီျခင္းဆိုရာတြင္ အေတြးအေခၚမ်ား ပညာေရး က်န္းမာေရး လူေနမႈဘ၀
ေတြသည္ တိုးတက္ေခတ္မွီရမည္။ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားတိုးပြားလာရမည္။ သရုပ္ပ်က္
၀တ္စားမႈသည္ တိုးတက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဘာေတြဆုတ္ယုတ္
သနည္းဆိုေသာ္ ယဥ္ေက်းမႈဆုတ္ယုတ္ျခင္း အရွက္သိကၡာဆုတ္ယုတ္ျခင္း သာျဖစ္သည္။
(သရုပ္ပ်က္၀တ္စားမႈကိုသာဆိုလိုသည္။) တိုးတက္ေခတ္မွီသင့္သည္မွာ အ၀တ္အစား
မဟုတ္ပါ။ အေတြးအေခၚ၊ဗဟုသုတ အသိဉာဏ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုအရာကို တလြဲေတြး၍
တိုးတက္ေခတ္မွီျခင္းဆိုသည္မွာ အ၀တ္အစားသာ ျဖစ္သည္ဟုထင္၍ ၀တ္စားပါက
ဘုရားေရွ႕၊သံဃာေရွ႕ လူႀကီးသူမမ်ား၏ေရွ႕တြင္ အျမင္မေတာ္ပါဘူး။ သူမ်ားႏိုင္ငံမ်ား
၀တ္စားသည္ဆိုသည္မွာ သူတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၀တ္စံုဆို
သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရာသီဥတု ဓေလ့စရိုက္ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
ေခတ္မွီသင့္တာကို ေခတ္မွီရမည္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သင့္တာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္ရမည္။အတုခိုးမွားလွ်င္ ယဥ္ေက်းမႈေပ်ာက္မည္။ယဥ္ေက်းမႈေပ်ာက္လွ်င္ မ်က္ႏွာငယ္
ရမည္။ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ့္ႏိုင္ငံဂုဏ္သိကၡာကိုျမွင့္တင္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ေခတ္ႏွင့္အညီေနထိုင္သင့္ေပသည္။

No comments:

Post a Comment