Monday, July 30, 2012

လက္က်န္အခ်ိန္ကိုအသံုးခ်ျခင္း

    *ယေန႕သည္ သင့္ဘ၀လက္က်န္အခ်ိန္၏ ပထမဆံုးေန႕ျဖစ္သည္*ဟုဆိုထားသည္။ ဒါဆိုရင္ျဖင့္ *ယခု
သည္ သင့္ ဘ၀လက္က်န္အခ်ိန္၏ ပထမဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္သည္ တေရြ႕ေရ႕ြကုန္ေနသည္။ ေရႏွင့္ အခ်ိန္သည္မည့္သည့္အခါမွ် ေနာက္ျပန္မလာေပ။ ကမာၻေက်ာ္မ်ားစြာ ၊ပညာရွင္မ်ားစြာကလည္း အခ်ိန္၏တန္ဖိုးရိွပံုကို ေရးခဲ့ၾက၊ဆံုးမထားခဲ့ၾကသည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြးၾကည့္မွ အခ်ိန္၏ တန္ဖိုးကို သိႏုိင္၏ အေရးႀကံဳမွ အခ်ိန္ကို ျဖဳန္းတီးခဲ့ျခင္းကို ေနာင္တရတတ္သည္။ လက္ရိွတစ္နာရီကို အလဟႆျဖဳန္းတီးမိလွ်င္ ဆယ္ႏွစ္စာမက ေခတ္ေနာက္က်သြား
ႏိုင္၏ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြ အခ်ိန္ေတြကို ႁဖုန္းတီးခဲ့ဲ့ၾကသည္။ အခ်ိန္ေတြကို ေစာင့္ခဲ့ၾကသည္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ကကၽြန္ေတာ္တို႕ကို မေစာင့္ သူ႕အတုိင္းပင္ သြားၿမဲသြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြသာ ေနာင္တေတြႏွင့္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ထို႕အျပင္ အခ်ိန္၏္တန္ဖိုးကို ျပဆိုေသာ စကားပံုမ်ားျဖစ္ေသာ *အခ်ိန္ႏွင့္ဒီေရသည္ လူကိုမေစာင့္* *လသာတုန္းဗိုင္းငင္ * *ေနပူတုန္ေကာက္ရိုးလွန္း* စေသာစကားပံုမ်ားကို လူတိုင္း သိၾကသည္။ သို႕ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ေလ့ရိွခဲ့ၾကသည္။ အေရးႀကံဳမွ လုပ္ကိုင္ေသာအခါ မမွီေတာ့။ အခ်ိန္မွီခဲ့ရင္ေတာင္ ပံုမွန္ထက္ အဆမ်ားစြာ ပို၍ပင္ပန္းတတ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕လုပ္ခ်င္ေသာ အရာမ်ားကို ယခုခ်က္ခ်င္းပင္လုပ္ကိုင္သင့္သည္။
*သင္ ၏ အသက္သည္ အရာအေထာင္ေနရမည္ကဲ့သို႕ မွတ္ယူ၍အခ်ိန္ဆြဲမေနပါႏွင့္၊ လုပ္စရာရိွေသာ အလုပ္ကိုယခုခ်က္ခ်င္းစလုပ္လိုက္ပါ* ဟူေသာ ဆံုးမစကား မွတ္သားဖူးသည္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြ အခ်ိန္မဆြဲဘဲဘ၀ရဲ႕လက္က်န္ အခ်ိန္ေတြကို အက်ိဳးရိွစြာ အသံုးခ်သင့္သည္။

No comments:

Post a Comment