Tuesday, July 31, 2012

သင့္အတြက္

လမ္းတစ္ခုေဖာက္ခဲ့ပါ
သင့္ေနာက္ကေလွ်ာက္လွမ္းလာသူေတြ အဆင္ေျပေစဖို႕အတြက္
သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ား စိုက္ခဲ့ပါ
ေလွ်ာက္လွမ္းလာသူေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ေစဖို႕အတြက္
မိးအိမ္တစ္ခုထြန္းၫိႈခဲ့ပါ
သင့္အနီးအနားကလူေတြ အလင္းေရာင္ရဖို႕တြက္
သင့္ ရဲ႕ႏွလံုးသားမွာ ေမတၱာတရားထားရိွပါ
သင့္ႏွင့္အတူ အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ေစဖို႕အတြက္....

No comments:

Post a Comment